Kültürel Miras Tavsiyeleri

Kültürel Miras Kaynakça Bilahare noterden mahkemeye {gelen vasiyetnamede merhume annemin evini kız kardeşime bıraktığını beyan etmiş olduğu ilan evet.|Cemile mercankaya 14 Kânunusani 2016 at 00:09…